EN | RU

מחלקת קשרים בינלאומיים


 • פורסם על ידי דור פוזנר ביום 6/12/2018
 • דרושים! הגשת מועמדות עבור בוגרי התנועה לתפקידים שונים במחלקה לקשרים בינלאומיים
  פורסם על ידי דור פוזנר ביום 6/11/2018
  | לחץ כאן

 • הצטרפו לדף הפייסבוק של משלחות תנועת הצופים!

  פורסם על ידי דור פוזנר ביום 18/10/2012כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו, 67068

טלפון
6303677 - 03

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
delegations@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

 • ענבל רוזנברג דנה - מנהלת מחלקה פרטים
 • הילה ברדה - מנהלת משרד - מנהלת חשבונות פרטים
 • דור פוזנר - מנהל משלחות קצרות - מנהל חינוכי פרטים